در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  جاسوسي و خيانت به كشور
نویسنده :  سيدجعفر رحيمي
كلمات كليدي  :  جاسوسي، خيانت به كشور، محرمانه، اسرار نظامي، اسرار اقتصادي، اسرار سياسي، امنيت، پيمان‌شكني، مليّت، حمل سلاح، تفتيش، تفحص، خائن
جاسوسي و خيانت به كشور
 
  جاسوسي به عمل شخصي گفته مي‌شود كه با عناوين غيرواقعي و متقلب‌باز، اقدام به كسب اطلاعات يا نقشه‌ها يا مدارك و اسناد مخفي و محرمانه به اسرار نظامي، اقتصادي، سياسي و تسليم آن‌ها به كشور بيگانه نمايد.
خيانت به كشور عبارت است از سوء قصد بر ضد امنيت كشور به وسيلۀ ايجاد ارتباط با كشور ديگري كه داراي سلطه و استقلال است. بايد توجه داشت كه مبناي جرم بودن اين عمل در حقيقت پيمان‌شكني، بي‌وفايي، و زير پا گذاشتن حقي است كه يك كشور و دولت به عهده شهروندان خود دارد.
 
عناصر تشكيل دهندۀ خيانت به كشور
1) دارا بودن مليّت يا تابعیت يك كشور .
2) خدمت آگاهانه و عمدي به نفع يك دولت خارجي و به زيان كشور.
3) ارتكاب اعمالي از قبيل نگهداري و حمل سلاح و قيام مسلحانه عليه كشور.
  گفتنی است در برخي از مصاديق جاسوسي، خيانت هم صدق مي‌كند؛ مثل اين‌كه مرتكب جاسوسي، ايراني باشد كه با فعل جاسوسي، مرتكب خيانت هم شده است.
 
معيارهاي تشخيص در مفهوم فوق
  الف) معيار موضوعي: خيانت در حقيقت، تسليم كردن چيزي است كه به امانت در نزد شخص گذاشته شده است و شامل تسليم اسرار نظامي و غيرنظامي و امكاناتي كه موجب سلطۀ بيگانه است، مي‌باشد.
  ب) معيار رواني: (نيت فاعل جرم)؛ يعني اگر نيت فاعل ضرر رساندن به امنيت كشور و دولت باشد عملش خيانت است و در صورتي كه قصدش رسيدن به مطامع نفساني باشد و جاسوسي را براي رسيدن به آن مرتكب شود خائن نخواهد بود.
  ج) معيار تابعيّت (مليّت): عد‌ه‌اي معيار تابعيّت را براي تمايز بين دو مفهوم ابداع كرده‌اند، بر مبناي اين معيار شهروندي كه در مقابل وطن پيمان شكني خود مي‌كند خائن و شخص خارجي در صورت جمع‌آوري اطلاعات سرّي يك كشور، جاسوس مي‌باشد.
 
مصاديق و مجازات جاسوسي در قانون مجازات اسلامي
  1) تسليم اسرار سياست داخلي و خارجي به افراد غير صالح.
  2) مطلع ساختن اشخاص غير صالح از نقشه‌ها و اسرار دولت.
كه در هر دو مورد طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامي، مجازات جاسوسي با توجه كيفيت و مراتب جرم، يك تا ده سال حبس است.
  3) جاسوسي به نفع دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در خاك ايران كه مجازاتش يك تا پنج سال حبس است.
  4) سرقت نقشه‌ها يا كسب اطلاع از اسرار سياسي، نظامي و امنيتي که مجازات آن، شش ماه تا سه سال حبس است.
 
مصاديق و مجازات جاسوسي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
  1) جاسوسي نظاميان مربوط به عمليات نظامي يا راجع به مؤسّسات دفاعي كشور؛ طبق بند اوّل مادۀ 12 قانون مذكور به مجازات محارب (قتل، به دار آويختن، قطع دست راست و قطع پاي چپ، تبعيد)، محكوم خواهد شد.
  2) جاسوسي نظاميان در به دست آوردن اسناد و عدم موفقيّت در ارائه به دشمن؛ که به حبس از سه تا پانزده سال محكوم مي‌شود.
  3) ورود نظاميان به اماكن نگه¬داري اسناد جهت دستيابي به آن‌ها براي ارائه به دشمن؛ که به دو تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
  4) ورود بيگانه به اماكن نظامي به قصد جاسوسي؛ كه با لحاظ شرايط مختلف، به اعدام يا دو تا ده سال حبس محكوم مي‌شود.
 
مصاديق خيانت به كشور
  در قانون مجازات اسلامي مصاديق خيانت به كشور عبارتند از:
  1) تشكيل و اداره گروه‌هاي غيرقانوني بر ضد امنيت كشور.
  2) خيانت به كشور از طريق تحريك نيروهاي رزمنده به عصيان، فرار و تسليم.
  3) خيانت به كشور بر اثر بي‌مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي.
  4) همكاري با دولت‌هاي متخاصم.
  5) خراب كاري و اخلال در امور كشور و ايجاد جنگ داخلي.
  در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نیز مصاديق خيانت به كشور عبارتند از:
  1) اغواي نظاميان در جهت الحاق به دشمن توسط ساير نظاميان در زمان جنگ.
  2) سوزاندن و تخريب عمدي تأسيسات و اموال نظامي توسط نظاميان.
  3) تباني نظاميان با دشمن.
  4) تسليم افراد تحت فرماندهي يا اسرار نظامي يا ساير تجهيزات نظامي به دشمن.
  5) جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران يا لطمه وارد كردن به استقلال و تماميت كشور ايران.
 

منابع:
 
1) ساريخاني، عادل؛ جاسوسي و خيانت به كشور، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1378، چاپ اول، صص 40-30 و 249-234 و 361-328.
 2) شامبياتي هوشنگ؛ حقوق جزاي اختصاصي، تهران، انتشارات ژوبين، 1377، چاپ دوم، ج 3، صص 116-99.
3) گلدوزيان، ايرج؛ حقوق جزاي اختصاصي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1385، چاپ دوازدهم، صص 602-579.

3.1/5 - (48)
 
 
 
1395/07/08
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید