در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  اهميت و جايگاه خدمت به مردم
تاریخ  :  1390/03/11
منابع  :  روزنامه كيهان، شماره 19926 به تاريخ 25/2/90، صفحه 6
كلمات كليدي  :  خدمت به مردم
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اخلاق
نویسنده: سیدرضا گوهری
 
دین اسلام بعنوان آخرین دین الهی، دینی اجتماعی است و به همه ابعاد و زوایای زندگی بشری نظارت و توجه داشته است و رابطه انسان را فقط در ارتباط او با خدا و انجام یك سلسله عبادات دستوری مانند نماز و روزه خلاصه نمی كند بلكه انسان را دریك سطح وسیع تر و مقیاس بزرگ اجتماعی می‌نگرد كه درهر بعدی از ابعادش باید نكات و مسائلی را مدنظر داشته باشد. یكی از مسائلی كه مورد توجه و توصیه فراوان اسلام قراردارد مسئله خدمت به مردم می‌باشد كه ما در اینجا به برخی از این رهنمودها اشاره می‌كنیم:
الف) خدمت به مردم مطابق روایات و احادیث ماثور، از زیباترین و با فضیلت ترین كارها نزد خداوند محسوب می‌گردد.
امام حسن مجتبی(ع) در روایتی می‌فرمایند خصلتان لیس فوقهما شی الایمان بالله و نفع الاخوان یعنی دو ویژگی و خصوصیت است كه بالاتر از آن چیزی نیست یكی ایمان به خداوند است و دیگری نفع رساندن به برادران ایمانی. و پیامبرگرامی اسلام فرمودند الخلق كلهم عیال الله فاحبهم الی الله تعالی انفعهم لعیاله یعنی مردم همگی (درحكم) عیال و خانواده خداوند، پس بهترین مردم نزد خداوند كسی است كه بیشترین نفع را به مردم برساند و نیز فرمود-خیرالناس انفعهم للناس یعنی بهترین مردم كسی است كه بیشترین خیر و نفع را برای مردم داشته باشد. و نیز آن حضرت در روایتی سخت هشداردهنده شرط مسلمانی را اهتمام به امور مسلمانان عنوان می‌فرماید: من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم یعنی هر كه شبانه روزی را سپری كند در حالیكه به مردم خدمتی نكرده باشد پس مسلمان نیست.
ب) خدمت به مردم اگر از دو شرط خلوص و صداقت برخودار باشد از جمله عبادات تلقی شده و ثوابی معادل عبادات مستحبی و بلكه بالاتر دارد: ابان بن تغلب می‌گوید شنیدم از مولایم امام صادق كه می‌فرمود: كسی كه هفت دور خانه خدا راطواف كند خداوند برایش شش هزار حسنه می‌نویسد و همین قدر گناه از او را محو می‌كند ولی برآوردن حاجت مومنی برتر است از طوافا و طوافا و ... تا 10 مرتبه آن حضرت شمردند یعنی رسیدگی به كار مردم و خدمت به آنها از 10 بار طواف هفتگانه دور بیت الله الحرام ثوابش بیشتر است در روایت دیگری از نبی گرامی اسلام می‌خوانیم كه فرمودند مشی المسلم مع اخ المسلم فی حاجته احب الی الله من اعتكاف شهرین فی المسجد الحرام یعنی همراهی كردن با برادر مسلمان در برآوردن حاجت و نیازش، از اعتكاف دو ماه درمسجد الحرام بهتر است. البته توجه دارید كه منظور حاجت شرعی و صحیح است نه برآوردن خواسته ای حرام وخلاف عرف و خلاف دین. همچنین از آن حضرت روایت شده است: من اماط عن طریق المسلمین ما یوذیهم كتب الله له اجر قرائت اربعمائه آیه كل حرف منها بعشر حسنات  یعنی هركس مانعی از سر راه مردم برطرف كند مانعی كه موجب اذیت و آزار آنهاست. خداوند ثوابی معادل ثواب قرائت 400 آیه قرآن به او اعطا می‌كند. در فضیلت و ثواب خدمت به مردم در روایتی از امام حسین (ع) می‌خوانیم: من سعی فی حاجه اخیه المومن فكانما عبدالله تعالی تسعه آلاف سنه صائما نهاره و قائما لیله هر كس درراه برآوردن نیاز و حاجت برادر مومنش تلاش كند گویا خداوند را 9000 سال عبادت كرده است. عبادتی كه روزهایش به روزه داری و شبهایش به نماز و طاعت سپری شده باشد. استاد مطهری نقل كرده‌اند كه: درمحضر امام صادق عده‌ای از یاران و اصحاب نشسته بودند پیرمردی از جمع آنان كمكی خواست یكی از صحابی بنام صفوان فورا برخاست و به كمك او شتافت و دقایقی بعد برگشت امام پرسیدند چه شد. صفوان پاسخ داد انجام شد امام به او فرمودند این كار بظاهر كوچكی كه انجام دادی و وقت زیادی هم نگرفت از هفت دور طواف خانه خدا ثوابش بیشتر است. سپس آن حضرت روایتی را از امام حسن مجتبی نقل می‌فرمایند كه ثواب برآوردن حاجت مومنی نزد خداوند از ثواب اعتكاف یك ماه درمسجد الحرام بیشتر است.
مطابق مطالبی كه بیان شد معلوم گردید خدمت به مردم از با ارزش‌ترین كارها نزد خداوند است و متضمن ثواب اخروی و پاداش فراوانی می‌باشد و با ثواب عبادات مستحب، پهلو میزند و برابری می‌كند البته ما نباید تصور كنیم كه عبادت خداوند فقط در خدمت به خلق او خلاصه میشود فلذا این شعر سعدی علیه الرحمه كه گفته: عبادت بجز خدمت خلق نیست خالی از اشكال نیست چرا كه یكی از مظاهر و جلوه‌های عبادت خداوند: خدمت به بندگان اوست نه اینكه عبادت را منحصر كنیم به خدمت رسانی به مردم و بس. با اینكه میدانیم عبادت خداوند دارای مظاهر و جلوه‌های بسیاری است كه یكی از زیرمجموعه‌های آن خدمت رسانی به مردم است.
ج) خدمت رسانی صادقانه و خالصانه به مردم میتواند موجب غفران و بخشش پاره ای از گناهان و جبران كننده كاستی‌های انسان گردد و موجب وصول و راهنمایی انسان به بهشت الهی گردد. در روایتی از امام علی(ع) می‌خوانیم: من كفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و التنفیس عن المكروب یعنی از جمله وسایل بخشش گناهان بزرگ رسیدگی و یاری انسانهای بیچاره و رفع سختی از افراد بلادیده و اندوهگین است  قرآن كریم نیز در این زمینه میفرماید: ان ا لحسنات یذهبن السیئات یعنی كارهای نیك و خیر موجب برطرف كردن و پاك كردن گناهان انسان میگردد امام صادق(ع) در روایتی فرمود: خداوند به داود نبی وحی كرد كه بنده ای را با یك حسنه به بهشت وارد خواهم كرد داود نبی پرسید آن كدام حسنه است؟ خداوند فرمود آن خوشحال كردن دل مومن است ولو با یك دانه خرما باشد.
د) خدمت رسانی صادقانه و خالصانه شیوه و روش همه امامان معصوم بوده ست: بردن غذا و آذوقه جهت ایتام و فقرا و مستمندان بصورت شبانه و ناشناس توسط امام علی(ع) را همه بخوبی میدانیم. در گزارشات تاریخی میخوانیم: وقتی امام سجاد(ع) از دنیا رحلت فرمود یكصد خانواده فقیر و مستمند بودند كه به غذای شب محتاج ماندند و نمیدانستند آن فردی كه غذا برایشان میآورد علی بن الحسین(ع) بوده كه از دنیا رفته است. همچنین یاران امام صادق بارها مشاهده كردند كه آن امام معصوم علیرغم سن بالایی كه داشتند شخصا و در نیمه‌های دل شب برای فقرای مدینه آذوقه میبردند. و این شیوه همه امامان معصوم بوده است كه به مردم و بویژه به فقرا و مستمندان یاری و كمك كنند. هم از اینروست كه حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف شهید رجایی در مرداد ماه سال 60 فرمودند، شرافت همه ما به این است كه به خلق خدا خدمت كنیم.
ه) نكته مهم اینكه: تمام فضایل و اجر و پاداشی كه برای خدمت رسانی به مردم در نظر گرفته شده مشروط به این است كه خدمت به دیگران از نیت خالصانه و صادقانه و فقط در جهت تقرب بخدا و احیای ارزشهای دینی صورت پذیرد نه اینكه بخاطر رسیدن به پول و ثروت و یا محبوب شدن پیش مردم و یا كسب شهرت و پیدا كردن نام نیك و یا رسیدن به مقام و منصب و سایر موارد اینچنینی صورت پذیرد كه در اینصورت انسان را از پاداش الهی و اخروی محروم می‌سازد. از مجموع آنچه بیان شد نتیجه می‌گیریم كه خدمت به دیگران جایگاهی بس والاو ارزشمند در نظام فكری اسلام دارد و این خدمت رسانی البته گستره و شمول فراوانی دارد بطوریكه از حوزه خانواده و همسایگان شروع میشود و تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و حتی بین المللی را شامل می‌گردد و انحصار به یك كار مشخص و معینی هم ندارد بلكه هر كار خیر و صحیح و مشروعی كه موردنیاز فرد یا جامعه باشد را شامل میشود، از غذا دادن و سیراب كردن و پوشاندن كه نمونه‌های ساده و اولیه خدمت رسانی است تا تعلیم و تربیت و محبت كردن و عیب پوشی و احترام گذاشتن به دیگران. از نمونه‌های مصداقی خدمت به دیگران اینكه: قرآن كریم 23 بار از اطعام یتیمان یاد كرده است و در روایت پیامبر اكرم (ص) میخوانیم: من افضل الاعمال عندالله ابراد الكباد الحاره و اشباع الكباد الجائعه یعنی از بهترین كارها نزد خداوند سیراب كردن جگرهای تشنه وسیركردن شكمهای گرسنه است و در روایت دیگری میخوانیم جبراییل امین به پیامبر اكرم فرمود: ای محمد(ص) اگر قرار بود ما روی زمین خدا را عبادت كنیم به این سه كار او را عبادت میكردیم: 1- آب دادن به مسلمانان 2- كمك به مردان عیالوار 3- پوشاندن گناهان و عیوب دیگران و در حدیث قدسی میخوانیم كه وقتی خداوند از موسی كلیم الله پرسید هل عملت لی عملاخالصا یعنی چه كار خالصانه ای برای من انجام داده‌ای موسی پاسخ داد نماز خواندم و روزه گرفتم و تسبیح و تهلیل تو را گفتم و خدا پاسخ داد اینها كه برای خودت بود (فایده‌اش برای خودت است) بگو بخاطر من آیا عریانی را پوشاندی یا گرسنه‌ای را سیر كردی یا مظلومی را یاری رساندی یا عالمی را اكرام نمودی؟ (14) كه البته میدانیم اینها همه از باب نمونه و جزو مصادیق اولیه و ساده خدمت رسانی محسوب میگردد. 

 


2.8/5 - (18)
 
 
 
1395/07/07
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید