در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  عقائد شيخيه beliefs shaykhism
نویسنده :  حبيب عباسي
كلمات كليدي  :  فرق ، شيعه ، شيخيه ، شيخ احمد احسائي،عقايد، هور قليائي، معاد، ركن رابع
شیخیه[1] برخلاف تصور عده­ای عقائد اختصاصی و مخالف شیعه دارند که به مهمترین آنها اشاره می­گردد.
 
1-                بدن هور قلیائی در معاد
شیخ احمد احسائی در شرح زیارت جامعه کبیره در فراز "و اجسادکم فی الاجساد" می‌نویسد:
انسان دارای دو نوع جسد است: یک قسم آن محصول عناصر زمانی است و از این عناصر ترکیب یافته است و این عناصر کوچکترین تماس با انسان ندارد؛ مانند لباس است که به بدن پوشیده است و از بدن جدا می­شود، لذت و عذاب مربوط به این عنصر زمانی نیست. آن بدن مادی است که در هنگام بیماری آب می­شود و از آن گوشتها چیزی نمی­ماند ولی زید فرق نمی­کند. زید همان زید است گناه و ثوابش فرق نکرده است...
جسد دوم: این جسد باقی و همیشگی است و این جسد همان طینت است که انسان از آن آفریده شده است. وقتی که زمین، جسد عنصری را خاک کرد و بین اعضاء آن جدایی انداخت هر جزء آن به جایگاه خود برمی‌گردد؛ هوا ملحق به هوا و آب ملحق به آب می‌شود، خاک ملحق به خاک می‌گردد و آن بدن اصلی باقی می­ماند و روز قیامت همین جسد خارج خواهد شد و به بهشت یا جهنم خواهد رفت. این جسد از عالم هورقلیا می‌باشد و در عالم قبر قابل رویت و دیدن نیست.[2]
این در حالی است که قرآن که ماخذ اعتقادی همه مسلمانان است هر جا که سخن از معاد به میان آورده است تاکید می­کند که معاد با همین جسم است و به همین خاطر جزئیاتی را مورد توجه قرار داده است که جز بر این جسم و تن تطبیق نمی‌کند. همانگونه که در آیه شریفه می‌فرماید:
 
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ * بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ[3]
آیا انسان می‌پندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ آری قادریم انگشتان او را موزون و مرتب کنیم.
 
چنانکه مشاهده می­شود آیه شریفه تصریح دارد به اینکه ما استخوانها را جمع آوری می­کنیم و استخوان مال این بدن است نه بدن هورقلیائی و همچنین می­فرماید سرانگشتان را به حالت نخست بر می‌گردانیم و سرانگشت نیاز به پوست و استخوان دارد و حال آنکه جسد هورقلیائی گوشت و پوست و استخوان ندارد.[4]
 
2-     زندگی امام زمان (عج) در هورقلیا
شیخ احمد احسائی درباره محل زندگی امام زمان (عج) نیز اعتقاد خاصی دارد. وی مکان خاصی به نام هورقلیا را برای زندگی حضرت در زمان غیبت ترسیم می‌کند که خارج از این دنیا و خارج از هفت آسمان است و برای سرکشی و آمدن به این هفت آسمان باید لباس خاص این هفت آسمان را به تن کند. تصویری که وی از محل سکونت حضرت دارد غیر واقع بینانه است: دو شهر در مغرب و مشرق عالم جابرسا و جابلقا و وجود هفتاد میلیون درب برای هر شهر و صحبت کردن اهل این شهرها به هفتاد هزار لغت که جالب است از زبان خود وی بشنوید.
شیخ احمد در کتاب اسرار المهدی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر امام زمان کجا زندگی می کند می­نویسد:
حجت علیه السلام در زمان غیبتش زیر هورقلیا در آن دنیاست؛ در روستایی که به آن کرعه گفته می­شود، در منطقه شمروخ و روایت شده که او در طیبه زندگی می‌کند و همراه او سی نفر بدل وجود دارد و همه این روستاها در آن دنیاست و ایشان برای اهل آن روستاها ظاهر هستند و زمانی که اراده کنند به این هفت اقلیم بیایند صورتی از صور این اقلیمها را می­پوشند.[5]
وی در مقدمه این کلام درباره هورقلیا می­نویسد:
هورقلیا در اقلیم هشتم است و معنی این لفظ (اقلیم هشتم) دنیای دیگر است و برای آن، دو شهر است؛ شهری در مغرب به نام جابُرسا و شهری در مشرق به نام جابلقا. بر اطراف این دو شهر دیواری از آهن است و هر یک از این دو شهر یک میلیون درب دارد و به هفتاد میلیون زبان صحبت می­کنند که هر زبانی بر خلاف زبان دیگری است. از هر شهری هر روز هفتاد هزار نفر خارج می­شوند که تا روز قیامت به آن باز نمی‌گردند و در هر روز هفتاد هزار نفر به آن وارد می­شوند که تا روز قیامت از آن خارج نمی­شوند و خارج شوندگان و داخل شنوندگان بین آسمان و زمین با یکدیگر ملاقات می­کنند...[6]
نقد این نظر واضح است و تنها نکته­ای که در نقد آن کافی است گفته شود این است که در روایات متعدد وارد شده است که حضرت بین مردم زندگی می کنند و در بازار مردم راه می­روند چنانکه امام صادق می فرمایند:
پس چطور انکار می­کنند که خدای عزوجل با حجت خود همان کاری را کند که با یوسف (ع) انجام داد، در بین آنها زندگی می‌کند و در بازارهای آنها راه برود و وارد مغازه های آنها ­شود و آنها او را نشناسند تا اینکه خدای عزوجل به او اذن دهد که خود را به آنان بشناساند همانگونه که به یوسف این اذن را داد.[7]
 
3-    ائمه علت مادی و صوری جهان هستی
مطلبی که با مطالعه کتب بزرگان شیخیه جلب توجه می­کند زیاده روی و غلو کفرآمیز در حق ائمه اطهار است که نگارنده آثار منفی غلو را در مقاله فرقه غالیه بررسی کرده است. این مطلب در بسیاری از نوشته­های آنها خصوصا کتاب معروف شیخ احمد به نام شرح زیارت جامعه کبیره به چشم می‌خورد.
شیخ احمد درباره علت مادی و صوری جهان هستی می­نویسد:
علت مادی تمامی آفریده ها شعاع انوار ائمه است. خداوند از آنها در آفرینش مخلوقات خود کمک گرفت. همه مخلوقات خدا کلمات او هستند و ائمه هم معدن کلمات او و جلوه های خداوند هستند.
کوچکترین فرقی بین خدا و آنها نیست غیر از آنکه آنان بنده هستند. خداوند به سبب آنها به بندگان ظهور می­کند.[8]
در این فراز چند مطلب خلاف مسلمات اسلام و عقائد شیعه بیان شده است:
1- علت مادی تمامی مخلوقات شعاع انوار ائمه بودند.
2- ائمه در آفرینش جهان هستی بازوان خداوند بودند و خالق متعال در خلقت موجودات از آنها کمک گرفت.
 
4-    رکن رابع
اصول دین از نظر شیخیه چهار چیز است که عبارت است از: توحید، نبوت، امامت، و اعتقاد به شیعه کامل در هر زمان که واسطه فیض میان امام و امت است و آن را رکن رابع می­گویند.
به اعتقاد شیخیه، پیوسته در میان شیعه یک فرد کامل وجود دارد که سمت نیابت خاص حضرت حجت را بر عهده دارد و پیشوای خود (شیخ احمد احسائی) را صاحب این مقام می­دانند.[9]
 


[1] - شیخیه گروهی از شیعه امامیه و از پیروان شیخ احمد احسائی از علمای قرن سیزدهم هستند 
[2] - احسائی، احمد، شرح الزیارة الجامعة، بی جا، موسسة العالمیة للتجلید، 1424ه، اول، 4، 45تا47. 
[3] - قیامت، 3و4. 
[4] - برای مطالعه بیشتر رک، تحلیلی بر تاریخ و عقائد فرقه شیخیه، پیشین، 142تا 152. 
[5] - احسائی، احمد، رشتی، سید کاظم، اسرار الامام المهدی، بیروت، دارالمحجة البیضاء، 1425ه، اول، 109. 
[6] - اسرار الامام المهدی، پیشین، 107و108. 
[7] - صدوق، علی بن بابویه، کمال الدین و تمام النعمه، علی اکبر غفاری (تصحیح و تعلیق)، قم، موسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ق،145. 
[8] - شرح زیارت جامعه کبیره، 1، 42. 
[9] - ربانی گلپایگانی، علی، فرق و مذاهب کلامی، قم، دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377 ش، اول، 331. 

 


4/5 - (5)
 
 
 
1395/07/09
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید