در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  مشاهدات/ محسوسات
نویسنده :  مهدي افضلي
كلمات كليدي  :  مشاهدات، محسوسات
  مشاهدات قضايايي است که در تصديق آن تصور دو طرف کافي نيست، بلکه عقل به کمک حس آنرا تصديق مي‌کند. از آن‌جا که آدمي از دو نوع حس ظاهري و باطني برخوردار است، مشاهدات نيز بر دو گونه ظاهري و باطني تقسيم مي‌شود. اموري‌که با بينايي، شنوايي، چشائي، بساوايي و بويايي درک مي‌شوند به حسيات نامبردار‌ند، و اموري‌که با حس باطن درک مي‌شوند، به وجدانيات نامبردارند. حکم به اين‌که گل خوش‌بو يا خوش‌رنگ است، آسماني آبي است، سنگ زمخت است، آب روان است  و مانند آن  از جمله حسيات يا محسوسات به شمار مي‌آيد و حکم به اين‌که من شادم، من گرسنه‌ام، من اين صفحه را زيبا احساس مي‌کنم و مانند آن يک حکم وجداني مي‌باشد. به لحاظ گستره تحقق محسوسات از نخستين علومي است که براي انسان حاصل مي‌شود. برخي از منطق‌دانان همانند محقق طوسي تصريح کرده‌اند که کليد همه علوم کلي و جزئي حس است، زيرا آدمي از بدو پيدايش تا دم مرگ، چه در ادراکات تصوري و چه در ادراکات تصديقي از طريق حواس مبادرت مي‌ورزد.   
  گروهي از حکيمان حتي ادراکات کلي را نيز از رهگذر امور جزئي و محسوس قابل وصول مي‌دانند، معتقدند با ادراک جزئيات و تجريد و تعميم آن‌ها مفاهيم کلي تحصيل مي‌شوند. به دليل همين جاي‌گاه بوده که اين اصطلاح نزد حکما و منطق‌دانان رواج يافته است که "من فقد حسا فقد فقد علما". از اين رو مشاهدات را از مبادي برهان شمرده­اند.
 
 
منابع:
1) ابن سينا،‌ حسين بن عبدالله،‌ الاشارات و التنبيهات، مع الشرح للمحقق الطوسي،‌ قم، نشر البلاغه، 1375، ج1، ص215.
2) طوسي،‌ نصير الدين،‌ اساس الاقتباس, به تصحيح مدرس رضوي, انتشارات دانشگاه تهران, 1326، ص375-377.
3) سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومه، تصحيح علامه حسن حسن زاده آملي، قم، نشر ناب، 1380، چ چهارم، ج1،ص327.
4) مظفر، محمد رضا، المنطق، نجف اشرف، مطبعه النعمان، ط3، ص317.
5) خوانساري،‌ محمد، منطق صوري، تهران، آگاه، 1373،‌ چاپ7، ج2،ص197-198
6) اژه‌اي، محمد علي، مباني منطق، تهران، سمت، 1377، ص171.
 

 


0/5 - (0)
 
 
 
1395/07/10
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید