در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  خروج Exodus
نویسنده :  هادی جهانگشای
كلمات كليدي  :  خروج، كتاب مقدس، عهد عتیق، سفر دوم، تورات
Exodus به معنی «خروج» یا عزیمت، واژه‌‌ای لاتینی است كه از كلمه یونانی «Exodos» ریشه گرفته و مترجمین یونانی كتاب مقدس، آن را برای نامیدن كتاب فوق بكار برده‌اند.[1] چنانچه مستر هاكس در قاموس كتاب مقدس آورده: لفظ خروج به معنی بیرون رفتن و مبنی است بر ذكر كوچ اسرائیلیان از مصر و بالاستمرار تاریخ متعجب و مهمی را كه سفر پیدایش آغاز نموده است متابعت می‌نماید.[2] این نام در ترجمه لاتین كتاب مقدس(ولگیت) به وسیله نویسنده یهودی فیلو «Philo» (معاصر مسیح) و در چاپ سریانی نیز حفظ شده است در عبری نام كتاب بعد از دو كلمه نخستین متن «We\'elleh Shemot»(این است نامهای) ذكر شده است. عبارت مشابه در سفر پیدایش(8:46) قبل از معرفی اسامی یهودیانی كه با یعقوب به مصر عزیمت كرده‌اند دیده می‌شود.[3] این سفر از تورات دومین سفر كتاب مقدس و تورات می‌باشد. كتاب خروج مجزا از كتاب پیدایش نیست بلكه ادامه داستانی است كه شرح آن با كتب پیدایش شروع شده و با كتاب‌های لاویان، اعداد و تثنیه كامل می‌گردد.
 
محتوای کتاب
این كتاب دنباله ماجراهای بنی‌اسرائیل را بیان می‌كند. بین پایان سفر پیدایش و آغاز سفر خروج چند سده فاصله است. ماجرا در این سفر از آنجا آغاز شده كه نظام حكومتی مصر تغییر یافته و حكومت جدید، بنی‌اسرائیل را زیر فشار و شكنجه قرار داده است.[4] كتاب خروج الهیات بنیادی را مطرح می‌كند، كه خدا در آن نام و صفات فدیه، قوانین و نحوه پرستش خود را آشکار می‌سازد. همچنین کتاب خروج درباره انتخاب و خدمات موسی به عنوان شفیع عهد اول، آغاز خدمت كهانت، نقش نبی و اینكه چگونه عهد قدیم میان خدا و قومش به شكل جدیدی(در پیمان سینا) به اجرا درآمد، توضیح می‌دهد. بصیرت و شناخت از ذات خدا در باب‌های 3، 6، 33 و 34 یافت می‌شود. تأكید این باب‌ها، بخصوص بر حقیقت و اهمیت حضور خدا است(كه به وسیله نام یهوه و جلال او بیان شده است). همچنین كتاب بر صفاتی از خداوند مثل عدالت، راستی، بخشندگی، صداقت و تقدس او تاكید می‌كند. بنابراین شناخت نام خداوند شناخت او و خصوصیات وی است(3: 13 – 15) و (3:6).
خدا در این كتاب تاریخ نیز است و خدایی مانند او نیست. مصیبت بنی‌اسرائیل و نزول بلایای آسمانی بر مصر تماماً تحت كنترل خداوند قرار دارد. فرعون، مصری‌ها و قوم بنی‌اسرائیل، شاهدین قدرت خداوند بودند. دانستن تفقد و توجه خداوند از قوم بنی‌اسرائیل باعث اطمینان قلبی نسبت به او می‌گردد(24:2). با رهایی بنی‌اسرائیل از اسارت مصر و عزیمت آنها به سوی سرزمین، وعده تحقق می‌یابد. پیمان وی با بنی‌اسرائیل در كوه سینا قدم دیگری در انجام وعدۀ خدا به پاتریا رخ‌ها بود.[5]
از دیگر مطالب مهم این كتاب می‌توان اختراع عید فصح و كوچ فوری اسرائیلیان و عبور از دریای قلزم و تشكر و امتنان موسی و قوم بر ساحل بعد از هلاكت لشکر فرعون و نیز اشتهار شریعت در كوه سینا را برشمرد.[6] کلام دهگانه(ده‌فرمان) به عنوان پیشگفتاری برای قوانینی كه بعداً همراه با جزئیات توسط یهوه به اسرائیل داده شد، عطا گردید. ده فرمان احترام و پرستش خدایان دیگر را ممنوع و مكروه دانست. داشتن بت‌ها و سوء استفاده و به باطل بودن نام یهوه در سوگندها و عهدها مكروه است. در ده فرمان رعایت و حفظ سبت و نیز احترام به والدین خواسته شد. قتل، زنا، دزدی، شهادت دروغ و طمع منع گردید(خروج 20).
یکی از موارد مهم پرستش یهوه خیمه عبادت(خیمه اجتماع) بود. این خیمه عبارت از ساختمانی چادر مانند است، که در بیابان با مصالحی که آنها با خود از مصر آورده بودند ساخته شد. خیمه دارای دو اتاق بود که یکی از آنها قدس‌الاقداس و دیگری قدس نامیده می‌شد. تنها اثاثیه‌ای که در قدس‌الاقداس وجود داشت صندوق(تابوت) عهد بود که سرپوش آن تخت رحمت برای کفاره و رحمت بر آن قرار داشت. مکان قدس نیز شامل: میزی که نان تقدم، یک چراغدان 7 شاخه و مذبح بخور بر آن قرار داشت. درست در بیرون خیمه در صحن حیاط، مذبحی برای قربانی‌ها و حوضی برای کاهنان جهت شستشوی دست‌ها و پاهایشان وجود داشت. در اواخر این کتاب آمده است که هارون پیامبر خدا گوساله سامری را ساخته است.
بر طبق كتاب اول پادشاهان (1:6)، خروج بنی‌اسرائیل از مصر 480 سال قبل از «سال چهارم سلطنت سلیمان» و تقریباً 966 ق .م اتفاق افتاده است. بر طبق روایات، خروج بنی‌اسرائیل در سال 1446ق.م اتفاق افتاده است.
حداقل سه راه به عنوان مسیر خروج بنی‌اسرائیل از فیتوم و رعمسیس احتمال داده شده است.
1) جاده شمالی به سمت شمال فلسطین؛
2) جاده میانی كه به طرف شرق از سینا به بئر شبع كشیده می‌شود؛
3) جاده جنوبی در طول غرب سواحل سینا به طرف مرزهای جنوب شرقی شبه جزیره.
به هر صورت منطقه عبور بنی‌اسرائیل از دریای سرخ دقیقاً شناسایی نگردیده است.[7]
 
 
 
 
 


[1]. محمدیان، بهرام و دیگران؛ دایرةالمعارف كتاب مقدس، تهران، سرخدار، چاپ اول، 1381، ص 134.
[2]. هاكس، مستر؛ قاموس كتاب مقدس، تهران، اساطیر، 1383، چاپ دوم، ص 348.
[3]. دایرةالمعارف كتاب مقدس، ص 134.
[4]. سلیمانی اردستانی، عبدالرحیم؛ مجموعه آشنایی با ادیان یهودی، ص 177.
[5]. دایرةالمعارف كتاب مقدس، ص 135.
[6]. قاموس كتاب مقدس، ص 348.
[7]. دایرةالمعارف كتاب مقدس، ص 135.

 


4.8/5 - (5)
 
 
 
1395/07/04
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید