در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  جرم مقيّد
نویسنده :  مهدی رجبي اصل
كلمات كليدي  :  جرم مقيد، جرم مطلق، شروع به جرم، قصد مجرمانه.
جرم در لغت به معناي «گناه» است.[1] و در اصطلاح قانون مجازات اسلامي، «هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود» (ماده 2 قانون مجازات اسلامي)
جرائم از لحاظ لزوم يا عدم لزوم حصول نتايج مجرمانه به جرائم مطلق و مقيّد تقسيم مي‌شوند
جرم مقيّد: چنانچه تحقق جرم مقيّد به ايجاد نتيجه‌اي باشد، يعني اگر قانونگذار، حصول نتيجه‌اي را جزو عناصر تشكيل دهندۀ جرم منظور كرده باشد، جرم را مقيّد مي‌نامند.[2]
همانطور كه بيان گرديد نتيجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسيار عمده‌اي را بر عهده داشته و تحقق مسئوليت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتيجه است. تا وقتي كه نتيجه مورد نظر مجرم به دست نيامده باشد نمي‌توان گفت كه جرم كامل شده است؛ براي مثال قتل و سرقت از جرائم مقيد به حساب مي‌آيند قتل يعني خاتمه دادن به حيات ديگري و سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به صورت پنهاني تا زماني كه به حيات ديگري خاتمه نداده باشد يا مال كسي ربوده نشده باشد (ربوده شدن مال و خاتمه يافتن حيات ديگري نتايج جرم سرقت و قتل هستند) نمي‌توان گفت كه جرم قتل و سرقت به طور كامل اتفاق افتاده است. به عبارت ديگر حصول نتيجه موجب اتمام و اكمال جرم است.[3]
 
فوايد اين تقسيم بندي:
1- در شروع به جرم:
 فقدان انصراف ارادي، يكي از شرائط تحقق شروع به جرم و اجراي مجازات است و اگر مرتكب شخصاً و به ميل و اراده و بدون دخالت عوامل خارجي از ارتكاب عمل خودداري نمايد به شرط اينكه اقدام انجام شده جرم نباشد، به خاطر شروع به جرم مجازات نخواهد شد.
ولي اگر بر اثر موانع خارجي از ادامۀ اعمال اجرائي بازماند بدون شك «به خاطر شروع به جرم» مستوجب مجازات خواهد بود. گاهي تشخيص لحظۀ انصراف كه آيا قبل يا بعد از ارتكاب جرم است، ساده نمي‌باشد؛ چون تشخيص لحظۀ ارتكاب جرم دقيق است در اين مورد ميان جرائم مطلق و مقيد فرق است.
در جرايم مقيّد تا حصول نتيجۀ جرم مرحلۀ شروع به جرم است يعني تا وقتي كه نتيجه جرم حاصل نشده است جرم در مسير شروع جرم قرار دارد و كامل نشده است. چنانچه در اين مدت نسبتاً طولاني قصدش معلق شود و به صورت ارادي از قصدش منصرف شود و نتيجه جرم حاصل نشود مجازات نخواهد شد.[4] [5]
2- قصد محرمانه در جرائم مقيّد:
در جرائم مقيّد يعني در جرائمي كه حصول نتيجه در توصيف مجرمانه ملحوظ است ارادي بودن اعمال و افعال كه به نتيجۀ مزبور منجر شده است، عنصر خواستن را تكميل نمي‌كند بلكه بايد در رسيدن به آن نتيجه نيز، اراده و قصد داشته باشد. مثلاً كسي كه اراده و قصد مي‌كند كه شخصی را بكشد، هم در زدن آن شخص و هم در كشتن او اراده دارد ولي اگر بر عكس در زدن اراده داشته ولي در كشتن اراده نداشته باشد (و عمل او نوعاً كشنده نباشد) عمل او قتل عمد محسوب نمي‌شود.[6][7]
مگر اینکه قصد تبعی وجود داشته باشد مثل موردی که آلت قتاله، نوعا کشنده باشد مانند شمشیر، که در این مورد حتی اگر قصد قتل نباشد، قتل به واسطه کشنده بودن آلت، عمدی می­باشد.
 
 
 
 


[1] . سياح، احمد؛ فرهنگ جامع عربي-فارسي مصور، كتابفروشي اسلام، جلد اول
[2] .ناسبياتي، هوشنگ؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، ژوبين با همكاري مجمع علمي و فرهنگي مجد، آذر 1384، چاپ دوازدهم، ج 1، ص 392
[3] . محسني، مرتضي؛ حقوق جزايي عمومي، چاپ احمدي، 1375، چاپ اول، جلد دوم، ص 384
[4] . افراسيابي، محمداسماعيل؛ حقوق جزاي عمومي، چاپ سپيد، انتشارات فردوسي، 1376، چاپ دوم، ج 1، ص 90 - 289
[5] . اردبيلي، محمدعلي؛ حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان، پائيز 1386، چاپ هجدهم، ج اول، ص 225.
[6] . افراسيابي، محمد اسماعيل؛ همان، ص 289
[7] . شاهبياتي، هوشنگ؛ همان، ص 405.

 


3/5 - (9)
 
 
 
1395/07/09
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید