در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  سياست جنائي
نویسنده :  اصغر رسولي آذر
كلمات كليدي  :  سياست جنايي، سياست كيفري، سياست جنايي تضميني، سياست جنايي قضايي، سياست جنايي مشاركتي، سياست جزايي
سياست جناييCriminal
 
 
«سياست به طور مختصر و ساده عبارتست از درك، تدبّر و ادارۀ مسايل و امور جامعه، بدين سان سياست جنايي از يك سو با تجزیه و تحليل و فهم يك امر خاص در جامعه، يعني پديده مجرمانه و از سوي ديگر، با عملي ساختن يك استراتژي (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعيت‌هاي بزهكاري يا كژروي (انحراف)، در ارتباط است»
اصطلاح سياست جنايي براي اولين بار توسط آنسیلم فون فوئر باخ (Anselm von feuer bach) در كتاب حقوق كيفري او كه در سال 1803 ميلادي منتشر گرديد به كار برده شد از نظر او سياست جنايي «مجموعۀ شيوه‌هاي سركوب گرانه‌اي كه دولت با استفاده از آنها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد»مي‌باشد.
 
تحولات مفهوم سياست جنايي:
1- مفهوم مضيق: جرم انگاري (incrimination) و برخورد كيفري توسط دولت با مجرمين، برجسته‌ترين شكل برخورد با جرم و مجرم می­باشد به همين علت نخستين كاربردهاي سياست جنايي در معنايي معادل حقوق كيفري يا سيستم كيفري كه مبتني بر جرم –مجازات و قانون مي‌باشد بوده است همچنانكه در تعريف فوئرباخ سياست جنايي به شيوه‌هاي سركوبگر، اِعمال شونده از سوي دولت و عليه جرم محدود شده است كه در مقايسه با تحولات مفهوم سياست جنايي مي‌توان آن را مفهوم مضيق سياست جنايي و يا سياست كيفري (penalpolicy) ناميد.
2- مفهوم موسع: هر كدام از اركان سه گانه مفهوم مضيق سياست، در فرايند تحولات توسعه يافته است. فون ليست در اواخر سده نوزدهم سياست جنايي را «مجموعه منظم اصولي كه دولت و جامعه به وسيله آنها مبارزه عليه بزه را سازمان مي‌بخشد» تعريف مي‌كند همچنانكه مي‌بينيم در اين تعريف در كنار دولت جامعه نيز مسئول سازماندهي و اعمال سياست جنايي در نظر گرفته شده است و از نظر خانم دلماس مارتي «سياست جنايي شامل مجموعه روش‌هايي مي­شود كه هيأت اجتماع با توسل به آن‌ها پاسخ‌ها را به پديده مجرمانه سازمان مي‌بخشد» كه عبارت «هيأت اجتماع» علاوه بر نهادهاي مختلف دولتي، جامعه مدني را نيز در سازمان‌دهي مقابله با پديده مجرمانه سهيم مي‌گرداند.
بنابراين امروزه در مفهوم موسع «سياست جنايي عبارتست از كليه تدابير و اقدام‌هاي پيشگيرانه و سركوبگرانه‌اي كه توسط دولت و جامعه مدني، جداگانه و يا با مشاركت يكديگر، جهت پيشگيري از جرم، مبارزه با بزهكاري، اصلاح و يا سركوب مجرم بكار برده ميشود».
 
انواع سياست جنايي:
هر سياست جنايي هدفداري، جهت دستيابي به اهداف خود به ابزار كارآمدي احتياج دارد كه با توجه به ابزار مورد استفاده سياست جنايي، مي‌توانيم آن را به سياست جنايي تقنيني، سياست جنايي قضايي و سياست جنايي مشاركتي تقسيم نمائيم.
سياست جنايي تقنيني با استفاده از ابزار قوانين كه شامل قانون اساسي، قوانين جزايي و آئين دادرسي كيفري مي‌باشد، سياست جنايي قضايي با استفاده از ابزارهاي قضايي كه مقام قضايي بنابر اختيارات خود مي‌تواند از آنها استفاده كند مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس يا نظام نيمه آزادي و ... و سياست جنايي مشاركتي با استفاده از حمايت و مشاركت اهرم‌هاي مردمي (علاوه بر استفاده از ابزارهاي قانوني و قضايي) سعي در رسيدن به اهداف سياست جنايي مطلوب را دارند.
 
سياست جنايي در ايران:
كاربرد عنوان سياست جنايي يا سياست جزايي يا سياست كيفري در ايران از دهه دوم قرن چهاردهم شمسي توسط اساتيد حقوق جزا و جرم شناسي شروع شده است ولی سياست جنايي به طور جدّي از اوايل دهه 1370 شمسي با ترجمه و تاليف چند مقاله و كتاب وارد حقوق ايران شد و از آغاز سال تحصيلي 1379- 1378 به عنوان يك درس اصلي با ارزش دو واحد در برنامه درسي دكتراي حقوق كيفري و جرم شناسي پيش‌بيني و تدريس شد.
 
 
 
منابع:
1 . لازرژ، كريستين؛ درآمدي به سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران ، نشر ميزان، بهار 1382، چاپ اول، ص 39
2 . نجفي ابرندآبادي، علي حسين؛ از سياست كيفري تا سياست جنايي، ديباچه درآمدي به سياست جنايي، تهران ، نشر ميزان، بهار 1382، چاپ اول ، ص 11 و 10
3 . حسيني، سيد محمد؛ سياست جنايي در اسلام و در جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات سمت، سال 1383، چاپ اول، ص 23
4 . مارتي، مي‌ري دلماس؛ نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، تهران، نشر ميزان ،‌پائيز 1381، چاپ اول، جلد نخست، ص 23 و 24 .

2.7/5 - (67)
 
 
 
1395/07/07
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید