در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه (س)
تاریخ چاپ  :  1386
ناشر : پژوهشكده باقرالعلوم(ع)
موضوع کتاب : حديثي
نوع کتاب : کتابهای عمومی
گزارش كتاب فرهنگ جامع سخنان حضرت فاطمه (س)

اصل كتاب با نام «موسوعة كلمات الصديقه الطاهره فاطمة الزهرا (سلام الله عليها)» است كه توسط گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم(ع) قم، آقايان: "محمودشريفي"-"سيد حسين سجادي تبار" – "بهاءالدين قهرماني نژاد"؛ تأليف يافته و به قلم استاد "علي مؤيّّدي" ترجمه شده است. كتاب حاضر براي اولين بار توسط انتشارات چاپ و نشر بين الملل در زمستان 1386 در تيراژ 3000 نسخه چاپ و منتشر شد. اين كتاب داراي مقدمه و دو بخش است كه براساس زمان و موضوع، كلمات حضرت را آورده است.
بخش اوّل:"سخنان فاطمه زهرا (سلام عليها) بر اساس تاريخ"؛
كه داراي دو فصل است؛
فصل اوّل: "سخنان قبل از وفات پيامبر اكرم (ص)"؛
كه داراي دو مبحث قبل از ازدواج و پس از ازدواج است.
مبحث اوّل: قبل از ازدواج؛ كه داراي 6 عنوان است:
1-سخن فاطمه (سلام الله عليها) در شكم مادر؛
2-علت نامگذاري حضرت به محدثه؛
3-علت نامگذاري او به فاطمه؛
4-مقام مادرش خديجه (سلام الله عليها)؛
5-مهرباني او بر پيامبر (ص)؛
6-خطاب پدر خود به «پدرجان!».
مبحث دوم: پس از ازدواج؛ كه داراي سه گفتار مي باشد.
گفتار اول: پيش از تولد حسنين (عليها السلام)
اين گفتار داراي 39 عنوان است كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1-خواستگاري و ازدواج حضرت زهرا (سلام الله عليها)؛
2-مهريّه حضرت زهرا (سلام الله عليها) و شفاعت امت؛
3-جهاز و حجله عروسي فاطمه (سلام الله عليها)؛
4-زفاف حضرت فاطمه (سلام الله عليها)؛
5-انفاق لباس عروسي و هديه آسماني؛
6-عطر بهشتي در روز عروسي؛
7-مباهات فاطمه (سلام الله عليها) بر زنان؛
8-فاطمه كفوي جز علي (ع) نداشت؛
9-زنان قريش و فضائل علي و همسرش (عليهما السلام)؛
10-سخن زمين با امام علي (ع) و....
گفتار دوم: پس از تولد حسنين (عليها السلام) كه در 66 عنوان به مطالب ذيل پرداخته است:
1-خبر دادن پيامبر (ص) از شهادت امام حسين (ع)؛
2-نگراني او از حامله شدن به حسنين (ع)؛
3-ولادت حسن و حسين (عليهما السلام)؛
4-و شهادت حسين (ع) و استجابت دعاي پيامبر (ص)؛
5-مهرباني فاطمه بر فرزندش (عليهما السلام)؛
6-ولادت زينب (س) و نامگذاري او؛
7-گريه ايشان از ترس دوزخ...
8-نزول خوراك آسماني براي فاطمه (س)؛
9-حديث شريف كساء؛
10-اهل بيت (عليهم السلام) و آيه تطهير و....
گفتار سوم: مقارن وفات پدرش (ص) كه داراي 11 سرفصل ذيل مي باشد:
1-حديث قصاص؛
2-گريان و خندان هنگام رحلت پيامبر (ص)؛
3-غضب حضرت هنگام رحلتش؛
4-فاطمه (س) بر بالين پيامبر (ص)؛
5-ديدار فاطمه (س) با پيامبر (ص) در قيامت
6-وصيت پيامبر (ص) به علي و فاطمه (عليهم السلام) و فرزندان ايشان؛
7-وصيت پيامبر (ص) به علي و فاطمه (عليهما السلام)؛
8-وراثت حسن و حسين (عليهما السلام) از جد بزرگوار خود؛
9-اجازه خواستن فرشته مرگ؛
10-اندوه و گريه فاطمه (س) در احتظار پدر؛
11-سركشي و دلجوئي فاطمه (س) به همسران پيامبر (ص)؛
فصل دوم: سخنان بعد از وفات پيامبر (ص)
مبحث اول: قبل از حمله به خانه فاطمه (س)؛
كه داراي 10 سر فصل است؛
1-بوئيدن حضرت پيراهن پدر را؛
2-بي هوش شدن فاطمه (س) از شنيدن اذان بلال؛
3-استرجاع براي پدر؛
4-نوحه سرايي در مرگ پدر؛
5-نوحه سرائي از دفن پيامبر (ص)؛
6-سخن فاطمه (س) با زنان بني هاشم؛
7-سخن فاطمه (س) با سلمان؛
8-مصحف فاطمه (س)؛
9-اهتمام به حفظ كلام پدر؛
10-زيارت فاطمه (س) قبر حمزه را.
مبحث دوم: بعد از حمله به خانه فاطمه (س)؛
كه داراي دو گفتار مي باشد؛
گفتار اول: قبل از شهادت فاطمه (س)؛
كه از 12 عنوان تشكيل يافته است:
1-اخبار يورش به خانه فاطمه (س)؛
2-محاجه فاطمه (س) با حمله كنندگان به خانه خود؛
3-دفاع فاطمه (س) از ولايت؛
4-دادخواهي فاطمه (س)؛
5-ارث فاطمه زهرا (س)؛
6-فدك عطيه پروردگار سبحان و....
گفتار دوم: مقارن شهادت فاطمه زهرا (س)؛
كه داراي 18 سرفصل مي باشد؛
1-خطبه فاطمه (س) براي زنان مهاجر و انصار؛
2-سخن فاطمه (س) با زنان پيامبر (ص) و قريش؛
3-عدم رضايت فاطمه (س) از شيخين؛
4-وصيت فاطمه (س) درباره فرزندان خود؛
5-وصيت فاطمه (س) درباره اموال خود؛
6-صدقات بني هاشم و بني عبدالمطلب؛
7-وصيت فاطمه (س) براي زنان پيامبر (ص)؛
8-دادن پيراهن به زينب (س) و خبر دادن او از شهادت حسين (ع)؛
بخش دوم: "سخنان فاطمه (سلام الله عليها) براساس موضوع"؛
كه داراي چهار فصل است؛

فصل اول: عقائد؛
كه در 3 بخش به بيان فرمايشات آن حضرت در باب نبوت و امامت، قرآن و تفسير و عالم رجعت و قيامت مي پردازد.
الف) نبوت و امامت كه داراي 5 سرفصل مي باشد.
1-فضيلت پيروي از پيامبر (ص) و علي (ع)؛
2-ثواب تحيت بر فاطمه (س) و پيامبر (ص)؛
3-طلب آمرزش فاطمه (س) براي زائران حسين (ع)؛
4-شيعه اهل بيت (ع)؛
5-فاطمه (س) و زائران امام حسين (ع)؛
ب) قرآن و تفسير كه از چهار عنوان تشكيل يافته است:
1- قرائت «من انفسهم»؛
2- فضيلت سوره هاي مبارك حديد، واقعه و الرحمن؛
3- مردان اعراف كيانند؟
4- درباره «اذا زلزلت الارض زلزالها».
ج) عالم رجعت و قيامت كه داراي 5 سرفصل مي باشد:
1- شكوه فاطمه (س) به پدر خود در رجعت؛
2- فضيلت و شفاعت فاطمه (س) در قيامت؛
3- دادخواهي فاطمه (س) براي فرزندش حسين (ع) در قيامت؛
4- ورود فاطمه (س) با شيعيان خود به بهشت؛
5- سخن فاطمه (س) با نرجس خاتون در خواب.
فصل دوم: احكام؛
كه در آن سخنان حضرت در چهار باب از ابواب فقهي؛ طهارت، نماز، روزه و حجّ آمده است:
الف) طهارت كه دو عنوان دارد:
1-تطهير بول پسر بچه و دختر بچه؛
2-حكم حائض در نماز و روزه.
ب) نماز كه شش عنوان دارد:
1- خوردن پيش از نماز؛
2- كيفر سستي در نماز؛
3- پوشش فاطمه (س) در نماز؛
4- قطع نماز؛
5- فضيلت جماعت نماز صبح؛
6- نماز ميت زنان به جنازه.
ج) روزه كه سه عنوان دارد:
1- دعاي هاي ماه مبارك رمضان؛
2- فضيلت شب قدر؛
3- حفظ اعضاي بدن در روزه.
د) حج كه دراي 3 عنوان مي باشد:
1- تبديل حج به عمره تمتع؛
2- خوردن گوشت قرباني؛
3- مشاهده قرباني كردن.
فصل سوم: اخلاق؛
كه داراي 11 سرفصل مي باشد:
1-اخلاص؛
2-پاداش پاسخ پرسش و ارشاد مردم؛
3-شستن دستان پس از غذا؛
4-بهشت زير پاي مادران؛
5-خوشروئي با مؤمن؛
6-آداب سفره؛
7-فضيلت خرما؛
8-آداب معاشرت؛
9-آمرزش گناهان؛
10-دوست داشتني هاي دنيا؛
11-تسليت بازماندگان.
فصل چهارم: دعاها و ذكرها و نمازهاي فاطمه (س)؛
كه 21 عنوان دارد:
1-دعاي فاطمه (س) براي مؤمنان؛
2-نياش فاطمه زهرا (س)؛
3-حرز فاطمه (س)؛
4-دعاي استجابت؛
5-دعاي هنگام خواب؛
6-دعاي ترس از خواب بد؛
7-دعاي درد دندان؛
8-دعاي ورود به مسجد و خروج از آن؛
9-دعاهاي هفته و...
اميد است ارادتمندان اهل بيت (عليهم السلام) و شيفتگان بانوي عصمت، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله عليها) با مطالعه كتاب حاضر به گوشه اي از فضائل آن بزرگوار دست يافته و با كلام حضرت به جان و دل خويش نورانيت بيشتري ببخشند.
نويسنده: عبد الصمد جودتي استيار

3.3/5 - (88)
 
 
 
1395/07/10
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید