در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  حقوق متهم
نویسنده :  اصغر رسولي آذر
كلمات كليدي  :  حقوق متهم، حقوق بشر، اصل برائت، اسناد بين المللي، بازداشت، آئين دادرسي كيفري
حقوق متهم
 
 
حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند»
 
حقوق متهم در اسناد بين المللي و منطقه‌اي
در اعلاميه جهاني حقوق بشر به مواردي از قبيل منع تبعيض (ماده2) تساوي در برابر قانون (ماده7) منع شكنجه و حق برخورداري از دادگاه مستقل و بي­طرف و برخورداري از محاكمه منصفانه و علني (ماده10) اشاره شده است كه جزء حقوق همه انسان‌ها و نيز متهم مي‌باشد.
ولي در ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (1966) كه دولت ايران با تصويب قوه مقننه در تاريخ 17/2/1354 به آن پيوسته است حقوق متهمان بطور ويژه و با صراحت و جامعيت بيشتري بيان شده است.
طبق ماده مذكور حقوق متهم عبارتند از:
1- حق برخورداري از دادخواهي منصفانه و علني در دادگاه مستقل و بي­طرف؛
2- حق برخورداري از فرض بي­گناهي؛
3- در اسرع وقت به زباني كه او مي‌فهمد از نوع و علل اتهامي كه به او نسبت داده مي‌شود مطلع شود؛
4- وقت و تسهيلات كافي براي تهيه دفاع از خود و ارتباط با وكيل منتخب خود داشته باشد؛
5- بدون تأخير موجه درباره او قضاوت شود؛
6- در دادگاه حضور يابد و از خود دفاع كند، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود و در صورت اقتضاء وكيل تسخيري براي او تعيين شود؛
7- از شهودي كه عليه او شهادت مي­دهند بتواند سوال كند، حق داشته باشد شهود او احضار و مورد سوال و تحقيق واقع شوند؛
8- حق داشتن مترجم مجاني؛
9- مجبور به اعتراف بر عليه خود نشود؛
10- افرادي كه از لحاظ قانون جزا بالغ نيستند از آئين دادرسي مناسب برخوردار شوند؛
 
حقوق متهم در قوانين ايران:
 
قانون اساسي ايران در اصول 32، 35، 37، 38، 39 به موارد مهمي از حقوق متهم اشاره كرده است كه به ترتيب اصول ياد شده عبارتند از:
 
1- منع دستگيري خودسرانه، تفهيم اتهام كتبي بلافاصله پس از بازداشت و ارسال پرونده مقدماتي ظرف حداكثر 24 ساعت نزد مقام قضايي صالح؛
2- حق برخورداري از معاضدت وكيل در مرحله دادگاه ؛
3- برخورداري از اصل برائت؛
4- منع شكنجه براي گرفتن اقرار و فاقد ارزش و اعتبار بودن چنين اقراري؛
5- برخورد انساني و منع هتك حرمت و حيثيت متهمي كه دستگير يا بازداشت شده است؛
 
علاوه بر موارد مذكور در قانون اساسي، قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) حقوق زير را براي متهم به رسميت شناخته است.
 
1-  قابل تجديد نظر بودن قرار بازداشت متهم (ماده33) و قابل اعتراض بودن قرار بازداشت و تشديد تأمين صادر شده از سوي مقام تحقيق (بند 2 شق ن ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات بعدي)؛
2-    حق سكوت و امتناع از پاسخ دهي (مواد 129 و 197)؛
3-  منع جلب متهم و تفتيش منازل و اماكن در شب مگر در موارد فوريت  و ضرورت (موارد 121 و 100)؛
4-    امكان همراه داشتن يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات (ماده 128)؛
5-  امكان جرح شهود (ماده 168) حق درخواست مواجهه شهود و امكان سوال از آنان در مرحله دادگاه (مواد 199 و 196) تكليف دادگاه مبني بر اعلام به متهم كه آيا سوالي از شاهد طرف مقابل دارد؟ (ماده 198)؛
6-    برخورداري از محاكمه علني در مرحله دادگاه مگر در موارد استثنايي (ماده 188)؛
7-    امكان انتشار برائت متهم در جرايد كثير الانتشار (ماده 198)؛
8-  به موجب بند 5 قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ارديبهشت 1383 فرد به محض دستگيري بايد بتواند مراتب دستگيري و حضور خود در كلانتري، بازداشتگاه و ...را به اطلاع خانواده خود برساند.
 
 
 
منابع:
 
1.آشوري، محمد؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، سمت، 1383، چاپ هشتم، ج 1، ص 11.
2. امير ارجمند، اردشير؛ مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1386، چاپ دوم، جلد اول، ص 71 به بعد.
3-قانون آئین دادرسی کیفری.

 


2.9/5 - (18)
 
 
 
1395/07/04
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید