در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  دادسرا
نویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي  :  دادسرا، دادیار، دادستان، بازپرس، دادسرای عمومی، دادسرای ویژه روحانیت
دادسرا
 
  تعریف: دادسرا سازمانی است كه وظیفۀ آن حفظ حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران است.
 
مقامات دادسرا:
  قضات دادسرا قضات تحقیقی هستند كه از حیث رتبه، مقام، مصونیت قضایی، حقوق و مزایا و مسئولیت‌های انتظامی، تفاوتی با سایر قضاتی كه در محاكم شاغل هستند، ندارند. برای قضات دادسراها عناوین و مشاغل قضایی زیر پیش‌بینی شده است:
  1) دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی كه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب كیفری بزهكاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می‌نماید. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد كلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور كیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است. (ماده 3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381.
  2) معاون دادسرا: شخصی است كه تحت نظارت دادستان، قسمتی از وظایف دادسرا را انجام می‌دهد و در غیاب دادستان جانشین او می‌باشد؛
  3) دادیار: دادیار صاحب مَنصبی است كه به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می‌كند. دادیار اگر عهده‌دار انجام تحقیقات مقدماتی شود باید كلیه قرارهای خود را به تأئید دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهارنظر برساند. در عمل دادیاران به 5 گروه تقسیم می‌شوند:
  أ) دادیار تحقیق؛
ب) دادیار اظهارنظر؛
 ج) دادیار اجرای احكام؛
 د) دادیار ناظر زندان؛
 ذ) دادیار نماینده دادستان در دادگاه.
  4) بازپرس: بازپرس كه از وی به عنوان قاضی تحقیق یا مستنطق یاد شده، مقامی است كه تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم برعهده اوست و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی خود می‌پردازد. عمده‌ترین تفاوت كار دادیار و بازپرس امکان اختلاف نظر با دادستان توسط بازپرس است كه مرجع حل اختلافشان دادگاه عمومی خواهد بود همچنین دادیار باید برای اقدام به هر كاری از طرف دادستان مأمور گردد ولی، بازپرس در مواردی می‌تواند رأساً شروع به كار كند و در مواردی نیز از دادستان اجازه كسب نماید.
 
سازمان دادسراها:
  أ) دادسرای محاكم عمومی:
   این دادسرا شامل دو دادسرای زیر می‌باشد:
  1) دادسرای دیوان عالی كشور: این دادسرا از دادستان كل كشور، یك نفر معاون اول و تعدادی معاون و دادیار تشكیل می‌شود. این دادسرا در معیت شعب دیوان عالی كشور در تهران تشكیل می‌شود؛ ولی، صلاحیت دادسرا مانند دیوان به كل كشور باز می‌گردد.
 
وظایف دادسرای دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور:
  شركت در هیئت عمومی دیوان عالی كشور و اظهارنظر مستدل برای ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای اعاده دادرسی.
  2) دادسرای عمومی: این دادسرا از دادستان عمومی و به تعداد لازم دادیار، معاون قضایی و اداری، كارمند دفتری و بایگان تشكیل می‌شود.
  ب) دادسراهای محاكم اختصاصی:
  كه شامل دادسراهای زیر می‌باشد:
    1) دادسرای نظامی: برای رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در معیت محاكم نظامی تشكیل می‌شود.
  2) دادسرای ویژه روحانیت: این دادسرا به منظور پیش‌گیری از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به كیفر رساندن روحانیون متخلف، در خردادماه سال 1366 تشكیل و آئین‌نامۀآن در خردادماه 1369 به تصویب مقام معظم رهبری رسید.
 
فایده تشكیل دادسرا:
  1) جلوگیری از اطاله دادرسی در محاكم دادگستری؛
  2) انجام تحقیقات لازم و كافی در دادسرا، برای صدور حكم در دادگاه.
 
وظایف دادسرا در امور جزایی:
  1) كشف و تعقیب متهم به جرم؛
  2) اقامه دعوا از جنبه حق الهی؛
  3) حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی؛
  4) اجرای حكم كیفری
 
 
منابع:
1- افسران قاسم- علوی، سید ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، تهران، نگاه بینه، چاپ اوّل، 1385، ص 86.
 2- آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی كیفری، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ج3، 1382، صص 51-81.
 3- حبیبی‌تبار، جواد؛ نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، 1381، ص 65تا 87.

3/5 - (68)
 
 
 
1395/07/04
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید