در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  بنياد شهيد و امور ايثارگران
نویسنده :  عباس عمادي
كلمات كليدي  :  بنياد شهيد و امور ايثارگران، نهادهاي انقلابي، بنيادهاي ايران، شهيد، شهادت، علوم سياسي
بنياد شهيد و امور ايثارگران از نهادهاي انقلاب اسلامي است كه بنيان اوليه آن بر اساس فرمان ده ماده‌اي امام خميني(ره) خطاب به شوراي انقلاب و دولت موقت در ۲۲ اسفند ۱۳۵۸ به منظور رسيدگي به وضعيت خانواده‌هاي شهدا و همچنين رسيدگي به امور معلولين و آسيب‌ديدگان انقلاب اسلامي تشکيل شد. تأسيس اين نهاد از سوي امام خميني(ره) ضمن آن‌كه نشان‌دهنده ارزش‌‌گذاري اسلام و نظام اسلامي به شهيد و خانواده شهدا مي‌باشد با توجه به نقش بي‌بديلي كه اين نهاد در زمان جنگ تحميلي و پس از آن ايفا مي‌نمود و با عنايت به عدم پيش‌بيني جنگ تحميلي در زمان صدور فرمان امام، نشان از آينده‌نگري و ژرف‌انديشي در مديريت امام دارد.[1] بنياد شهيد در ابتداي تأسيس يكي از ارگان‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت بود كه به­عنوان يك نهاد انقلابي به انجام وظايف خود مي‌پرداخت، اما در خرداد 1359 با تصويب شوراي انقلاب به سازمان بهزيستي ملحق شد و پس از چندي با تصويب مجلس شوراي اسلامي در دي 1359 از آن سازمان جدا شده و به صورت نهادي وابسته به نخست‌وزيري درآمد که سرپرست آن با پيشنهاد نخست‌وزير و تأييد مقام رهبري تعيين مي‌شد. در طول جنگ تحميلي رسيدگي به امور جانبازان و ايثارگران بخش مهمي از فعاليت‌هاي بنياد را شكل مي‌داد. با پايان يافتن جنگ در سال 1367 به منظور رسيدگي بهتر به امور جانبازان مسئوليت اداره امور جانبازان با فرمان حضرت امام خميني(ره) بر عهده بنياد مستضعفان قرار گرفت و نام اين نهاد به بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي تغيير يافت. در سال 1369 همزمان با بازگشت آزادگان عزيز به آغوش ميهن اسلامي ستاد رسيدگي به امور آزادگان زير نظر رياست­جمهوري تأسيس و امور مربوط به رسيدگي به خانواده‌هاي آنان که تا آن زمان تحت پوشش بنياد شهيد بودند به اين ستاد واگذار شد. در 27 خرداد 1377 اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در ششم تير 1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. طبق اين اساسنامه بنياد شهيد داراي شخصيت حقوقي مستقل و از نهادهاي عمومي غيردولتي است که تحت‌نظر رئيس­جمهور و نظارت عاليه مقام رهبري قرار دارد.[2]
در سال 1381 پس از درخواست مسئولان نهادهاي ايثارگري و تأييد مقام معظم رهبري در تاريخ 8 /11/1381 و طبق مصوبه شوراي عالي اداري در تاريخ 19/2/1383 تجميع نهادهاي ايثارگري (سازمان جانبازان، ستاد امور آزادگان و بنياد شهيد) در ساختاري يکپارچه در بدنه دولت به تصويب رسيد و به اين ترتيب سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران شکل گرفت.[3]
 
اهداف و وظايف بنياد شهيد
امام خميني(ره) در فرمان تأسيس بنياد شهيد بر اين امر تأكيد نمودند كه نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي مرهون فداکاري قشرهاي مختلف ملت است که در صف اول بايد شهداي انقلاب و کساني که در اين راه معلول و آسيب‌ديده شده‌اند در نظر داشت. به اين جهت بايد نسبت به خاندان شهدا و آسيب ديدگان و معلولين در اين راه چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان رسيدگي کامل بشود. حضرت امام در اين فرمان رعايت اولويت‌هاي زير را از وظايف بنياد شهيد دانسته است:
1.      اولويت فرهنگي يعني در مدارس و دانشگاه با تسهيلات مقتضي وارد شوند.
2.      اولويت اقتصادي يعني مسکن، زمين، وسايل زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان تهيه گردد.
3.      اولويت در استخدام يعني خانواده شهدا و معلولين در استخدام دولت اولويت داشته و آنان که قدرت خدمت دارند به استخدام دولت برآيند.
4.      کارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوس‌هاي دولتي داخل شهرها تهيه گردد.
5.      کارت نيمه‌بها براي استفاده از وسايل نقليه بين‌شهري مثل قطار، هواپيما و غيره.
6.      تشکيل دفترچه مخصوص براي قدرت خريد از تعاوني‌هاي دولتي.
7.      بيمه درماني و استفاده از کارت ويژه خريد دارو.
8.      قرار دادن حقوق رسمي براي معلوليني که قدرت کار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده.
9.      ايجاد برنامه‏اي در راديو به­عنوان معلولين و خانواده شهدا.
10.    سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولين و آسيب‌ديدگاني که احتياج به معالجه دارند تحت علاج قرار دهد و در صورتي که با تصديق طبيب لازم است براي معالجه به خارج کشور بروند اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمايد.[4]
بر اساس اين فرمان، ماده 3 اساسنامه بنياد اهداف بنياد را اين‌گونه برشمرده است:
1.      احياء، حفظ و ترويج فرهنگ شهادت در جامعه.
2.      زنده نگهداشتن ياد و نام شهيدان انقلاب اسلامي و حفظ آثار آنها.
3.      تجليل، تكريم، صيانت و حمايت از خانواده‌هاي معظم شاهد.
4.      تلاش براي استفاده از امكانات عمومي جامعه و نظام و نيز بهره‌گيري از سرمايه و دارايي بنياد براي رشد و اعتلاي مادي و معنوي خانواده‌هاي‌ معظم شاهد.
بنابراين فعاليت­هاي بنياد شهيد بر تأمين نيازهاي فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي و درماني، خدماتي و تبليغاتي خانواده شهدا و جانبازان انقلاب متمرکز مي‌باشد.[5] احياء، حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت‌طلبي، زنده نگهداشن ياد شهيدان و حفظ آثار آنان،‌ تجليل و تکريم از خانواده‌هاي معظم شهيدان، جديت در امور فرهنگي خانوداه‌هاي شاهد،‌ خوداتکائي و قانونمند کردن ارائه خدمات به آنان و بسيج امکانات نظام به منظور گسترش فرهنگ شهادت و شهادت‌طلبي از مهم‌ترين محورهاي فعاليت‌هاي اين نهاد انقلابي است. با توجه به ماهيت وظايف و كاركردهاي بنياد شهيد، حضرت امام(ره) اين بنياد را از همه بنيادها افضل و خدمت در اين بنياد را بهترين خدمت­ها برشمرد.[6]

ساختار و تشكيلات
طبق ماده 8 و 9 هيأت امنا، نماينده ولي فقيه و رئيس بنياد اركان اصلي بنياد را تشكيل مي‌دهند. تركيب هيأت امنا بدين قرار است: رئيس‌جمهوري (رئيس هيأت امنا)، نماينده ولي فقيه، رئيس بنياد، يك نفر از وزيران فرهنگي به انتخاب رئيس­جمهور، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از شخصيت­ها و افراد بصير در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از ميان خانواده شهدا به پيشنهاد بنياد و تأييد رئيس­جمهور.
طبق ماده 10 وظايف و اختيارات هيأت امنا به شرح زير است:
1.      پي‌گيري اوامر و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.
2.      تصويب خط مشي‌ها و سياست­هاي كلي.
3.      تصويب برنامه و بودجه سالانه.
4.      تصويب صورت‌حساب عملكرد سالانه.
5.      ارايه گزارش عملكرد سالانه بنياد به مقام معظم رهبري و كسب رهنمودهاي لازم.
6.      تصويب ساير موضوعاتي كه توسط رئيس بنياد براي تحقق اهداف بنياد ارايه مي‌شود.
وظايف نماينده ولي فقيه بر اساس ماده 11 عبارت است از:
1.      ‌پيشنهاد سياست­هاي لازم براي حفظ و ترويج فرهنگ شهادت‌طلبي و ايثار در جامعه، جهت تصويب به هيأت امناء.
2.      برنامه‌ريزي امور فرهنگي خانواده‌هاي شاهد و حفظ و تعميق و ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در جامعه و نظارت بر اجراي آن.
3.      تطبيق دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي داخلي با موازين شرعي و رهنمودهاي ابلاغي مقام معظم رهبري.
4.      اعمال اختيارات شرعي تفويض شده از سوي مقام معظم رهبري.
5.      سياست­گذاري و اتخاذ تصميم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهاي حاصله از فروش آن قسمت از اموال و املاك بنياد و فعاليت­هاي‌ اقتصادي سازمان­هاي وابسته كه شرعا تصرف در آنها با اذن ولي فقيه مي‌باشد، براساس رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جهت تحقق اهداف ‌عاليه بنياد.
6.      ارايه برنامه‌هاي عقيدتي ـ سياسي جهت رشد و ارتقاء خصوصيات فكري و اخلاقي خدمت­گزاران خانواده‌هاي شاهد و ارتقاء جو معنوي بنياد.
7.      نظارت بر حسن جريان امور بنياد.
طبق ماده 12 نيز رئيس بنياد بالاترين مقام اجرايي اين نهاد است که به پيشنهاد رئيس­جمهور، با تأييد مقام رهبري و با حکم رئيس­جمهور به مدت چهار سال منصوب مي‌شود و مسئوليت اداره بنياد را دارد و وظيفه او تدوين خط‌ و مشي و آيين‌نامه‌ها و انجام امور مالي، اداري و فرهنگي است. از زمان تجميع مأموريت ارائه خدمات به خانواده هاي شهدا و جانبازان و آزادگان در سال 1383، دكتر حسين دهقان و مهندس مسعود زريبافان به ترتيب رياست اين نهاد را به عهده داشته اند و حجة­الاسلام محمدحسن رحيميان نيز نماينده ولي فقيه در بنياد بوده است.
 
بودجه بنياد
بودجه بنياد شهيد در سال­های اولیه تأسیس از محل وجوهات شرعي و بودجه دولت تأمين مي‌شد.[7] در سال 1364 با درخواست سرپرست وقت بنياد شهيد و موافقت امام خميني(ره) بخشي از اموال مصادره‌اي براي تأمين هزينه‌هاي مالي در اختيار بنياد قرار گرفت. پس از تصويب اساسنامه بنياد بر طبق ماده 6 و 7 منابع مالي بنياد عبارت است از: کمک‌هاي رهبري، کمک‌ها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومي کشور و درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي بنياد.[8]
 
سازمان‌ها و تشكيلات وابسته
براي تأمين اهداف بنياد بر اساس فرامين امام واحدهاي مختلفي در بنياد شهيد مرکز ايجاد شده است. مهمترين واحدهايي كه تحت سرپرستي بنياد شهيد انقلاب اسلامي فعاليت مي‌كردند عبارتند از: دفتر سرپرستي، واحد روابط عمومي و امور بين‌الملل، واحد فرهنگي، امور تهران و شهرستان‌ها، واحد مسکن، دايره ازدواج، مرکز پزشکي، واحد اداري ـ مالي، واحد حل اختلاف، واحد پيگيري و بازرسي و سازمان اقتصادي.[9] لكن با تحول در ساختار سازماني بنياد و تجميع نهادهاي ايثارگري در اين سازمان در سال 1383 تغييراتي در واحدها و سازمان‌هاي وابسته به بنياد ايجاد گرديد.[10]
در 1367 در پي تغييراتي در واحد امور اقتصادي بنياد شهيد، «سازمان اقتصادي بنياد شهيد انقلاب اسلامي» تشکيل گرديد. اين سازمان عهده‌دار حدود 180 شرکت و کارخانه در زمينه‌هاي صنعتي، تجاري، ساختماني و کشاورزي بود.[11] «شرکت سرمايه‌گذاري شاهد» در سال 1364 با سرمايه اوليه صد ميليون ريال، از امکانات مالي 150 هزار نفر از فرزندان شاهد و به کارگيري پس‌اندازهاي آنان به منظور كمك به تامين آتيه اقتصادي فرزندان شاهد به صورت شرکت سهامي خاص تأسيس شد. اين شرکت در بخش­هاي توليد، صنعت، بازرگاني، کشاورزي، بازار بورس و سهام فعاليت مي‌کرد. «سازمان اقتصادي کوثر و مجتمع‌هاي فرهنگي سياحتي کوثر»، يکي ديگر از سازمان­هاي اقتصادي وابسته به بنياد شهيد است که در سال 1372 براي بهره‌برداري مطلوب و توسعه فضاهاي فرهنگي، سياحتي، تفريحي و ورزشي ايجاد شد. اين سازمان داراي اردوگاه‌هاي تفريحي، مهمان­سرا، هتل، مجتمع فرهنگي، سينما و چاپخانه است و در بخش اقتصادي عهده‌دار 190 شرکت و مؤسسه تجاري، صنعتي، توليدي و فني است که در زمينه توليدي، خدماتي، بازرگاني و عمران فعاليت دارد. «سازمان پزشکي شفا» نيز از سازمان­هاي اقتصادي وابسته به بنياد شهيد است که در زمينه پزشکي در داخل و خارج از کشور فعاليت مي‌کند و چهار بيمارستان، هفت کلينيک تخصصي، چهارده داروخانه و بيش از پنجاه درصد سهام يک کارخانه داروسازي را در اختيار دارد. «سازمان اموال و املاک» بنياد شهيد، طي حکم شماره 2336 دادگاه­هاي انقلاب در 1360 زير نظر سرپرست بنياد شهيد براي سرپرستي و استفاده از املاک و مستغلات مصادره‌اي ايجاد شد. اين سازمان امروزه عهده‌دار نگهداري، اجاره و فروش اين املاک است که درآمد آن بخش مهمي از بودجه داخلي بنياد را تأمين مي‌کند.[12]
يکي از وظايف مهم بنياد شهيد رسيدگي به امور فرهنگي فرزندان شهداست. پس از فرمان امام مبني بر رسيدگي به امور فرزندان شاهد، طرح «شاهد» با همکاري وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد، آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي شکل گرفت . بنابراين طرح «مدارس شاهد» براي ارائه خدمات مناسب پرورشي و آموزشي راه‌اندازي شد که تا سال 1376 716 مدرسه را شامل شده است. همچنين در بخش آموزش عالي با اختصاص سهميه ويژه در دانشگاه و تأسيس دانشگاه شاهد در سال 1369 تسهيلات لازم براي خانواده شهدا فراهم آمد و امروزه دانشگاه شاهد در رشته‌هاي مختلف فعاليت مي كند و براي فراهم آوردن امکانات مناسب فرهنگي براي خانواده‌هاي شهدا نيز کانون هاي متعدد شاهد در سراسر کشور ايجاد شده است.
واحد مسکن بنياد شهيد براي تأمين مسکن خانواده شهدا از طريق ساخت مسکن، تحويل زمين، پرداخت وام مسکن و وام اضطراري، اسکان در ساختمان‌هاي مصادره‌اي، تعمير مسکن، پرداخت اجاره‌بها و تأمين مصالح ساختماني فعاليت مي‌کند.[13]
 
آمار ايثارگران تحت تكفل سازمان
بر اساس پرونده­ها و آمار و ارقام موجود در بنياد شهيد و امور ايثارگران تعداد جانبازان در سال‌هاي 83 و 84 و 85 و 86 به ترتيب 419228، 435489، 517061 و 526366 نفر بوده است. تعداد كل شهدا در سال 1386، 219791 شهيد و تعداد آزادگان 420627 آزاده اعلام گرديده است. بنا به گزارش بنياد، افراد تحت تكفل اين نهاد اعم از زخانواده هاي شهدا و آزادگان و جانبازان در سال‌هاي 1383 و 1384، 187505 نفر و در سال‌هاي  1385 و 1386 به ترتيب 190485 و  187695 نفر بوده اند.[14]


 .[1] رحميان،‌ محمدحسن؛ «در حريم لاله­ها؛ مروري بر رسالت بنياد شهيد در نظام اسلامي»، مجله شاهد ياران، اسفند 1384، ش 4، ص 18
 .[2] ماده 1 اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، مندرج در سایت مجلس شورای اسلامی به نشانی www.tarh.majlis.ir
[3]. بنياد شهيد انقلاب اسلامي؛ بنياد شهيد انقلاب اسلامي در يک نگاه ، تهران، 1376، شماره الف، ص 7
[4]. [امام] خمینی، روح­الله؛ صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1385، چاپ چهارم، ج 12، ص 185
[5]. بنیاد شهید؛ «چشم­انداز: رسالت، اصول حاکم، اهداف، راهبردها، سياست­ها و خطي مشي­هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران»، مجله شاهد ياران، اسفند 1384، ش 4، ص 6
[6]. [امام] خمینی، روح­الله؛ صحیفه امام، پیشین، ج 13، ص 515
[7] . کروبی، مهدی؛ ناگفته­های تأسیس بنیاد (مصاحبه)، مجله شاهد یاران، اسفند 1384، ش 4، ص 21
[8] . آق اولي، فريد؛ بنيادها در يك نگاه، مجله گفتگو، ش 39، اسفند 1382، ص 123
[9]. بنياد شهيد انقلاب اسلامي؛ آشنايي با بنياد شهيد انقلاب اسلامي، دوره دوم، بهمن 1364، ص 16ـ17
[10]. بنياد شهيد و امور ايثارگران؛ سيماي تحولي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تهران، نشر شاهد، چاپ اول، 1386، ص 10
[11]. بنياد شهيد انقلاب اسلامي؛ آشنايي با بنياد شهيد انقلاب اسلامي، دوره پنجم، اسفند 1370، ص 449
[12]. بنياد شهيد انقلاب اسلامي؛ بنياد شهيد انقلاب اسلامي در يک نگاه، پیشین، ص 18ـ24
[13]. بهروان، حسین؛ «طرح مسأله جانبازان و حمایت از آنان»، مجله مشکوة، زمستان 1366، ش 17، ص 153
[14] . بنياد شهيد و امور ايثارگران؛ عملكرد بنياد شهيد و امور ايثارگران، تهران، نشر شاهد، چاپ اول، 1387، صص 25 ـ 18

 


3.2/5 - (52)
 
 
 
1395/06/10
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید