در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  قرار‌هاي نهايينویسندهخسرو بهمن یاركلمات كليدي  قرار، قرارنهایی، قرار اعدادی
قرار‌هاي نهايي
از ابتداي رسيدگي به شكايت يا گزارش، اتخاذ تصميمات قضايي از سوي مقام تحقيق كه از آن به قرار تعبير مي‌شود به قرار‌هاي تمهيدي يا اعدادي و قرار‌هاي نهايي تقسيم مي‌شود. قرار‌هاي اعدادي به آن دسته از قرار‌هايي اطلاق مي‌شود كه پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي مبني بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسيدگي يا متوقف ساختن جريان آن آماده مي‌سازد. بازپرسي از متهم، استماع شهادت شهود، ارجاع امر به كارشناسي، تحقيق محلي، اعطاي نيابت قضايي و قرارهاي تامين از آن جمله‌اند.
قرارهاي نهايي، قرارهايي هستند كه جریان تحقيقات را بطور كلي قطع مي‌كنند و در پايان مرحله تحقيقات مقدماتي صادر مي‌شوند، وقتي كه بازپرس تحقيقات انجام شده را پيرامون اتهام يا اتهامات متهم يا متهمين كافي و كامل تشخيص داد به تكليف مقرر در بند ك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي 1381 پيرامون متهم از حيث مجرميت يا منع  تعقيب اظهار نظر مي‌كند. چنان چه اتهام انتسابي، جرم قابل گذشت باشد و شاكي پس از اخذ آخرين دفاع يا در مرحله‌اي از تحقيق از شكايت خود منصرف و از متهم اعلام گذشت صريح و منجز نمايد و دعواي عمومي به جهتي از جهات قانوني ساقط شود بازپرس به موقوفي تعقيب متهم نظر خواهد داد؛ و نيز ممكن است شاكي در جرايم قابل گذشت ترك تعقيب متهم را درخواست نمايد كه در اين صورت بازپرس در هر مرحله‌اي از تحقيقات، قرار ترك تعقيب را صادر مي‌نمايد.
 
تعداد قرارهاي نهايي:
بدون ترديد قرار مجرميت و قرار منع تعقيب جزء‌ قرارهاي نهايي محسوب مي‌شوند، قرارهاي ديگر از جمله دو قرار عدم صلاحيت و موقوفي تعقيب (موضوع مواد 51 و 6 قانون فوق الذكر) نيز ممكن است در پايان تحقيقات مقدماتي صادر شوند. اما اين دو قرار با ساير قرارهاي نهايي تفاوت‌هايي دارند؛ از جمله اينكه ايندو الزاماٌ در پايان تحقيقات مقدماتي صادر نمي‌شود و ممكن است حسب مورد، در همان آغاز تحقيقات يا در جريان آن، مقام قضايي اقدام به صدور آنها كند. از سوي ديگر قرارهاي نهايي حتماٌ بايد موخر بر اخذ آخرين دفاع صورت پذيرد و حال آنكه در مورد قرار موقوفي تعقيب و عدم صلاحيت، اخذ آخرين دفاع از متهم غيرضروري است. با اين همه اگر فراغ بازپرس يا قاضي تحقيق را ملاك تفكيك قرارهاي اعدادي و نهايي بدانيم، اين دو قرار را مي‌توان جزء قرارهاي نهايي تلقي كرد. در غير اين صورت اين قرارها و نيز قرار «امتناع از رسيدگي (ماده 14 قانون مذكور) و نيز قرار ترك تعقيب (تبصره 1 ماده 177 قانون فوق الذكر) و امثال آن را بايد با عنوان «طواري دادرسي كيفري» مورد مطالعه قرار داد.
 
منابع:
 
1 . آشوري، دكتر محمد؛ آيين دادرسي كيفري،‌تهران، سمت،‌چاپ دوم، 1380، ج 2، ص 131.
2 . مهاجري، علي؛ آئين دادرسي در دادسرا، تهران، فكرسازان،‌چاپ دوم، 1382، ص 230.
3. شاملواحمدي، محمد حسين، دادسرا و تحقيقات  مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، ص 446.
 

Note : Database Server Is Inactive Or Server Is Dump!

Pajoohe dbo : this table doesn't exist!

 
 
 
1395/07/07
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
نشست آينده پژوهي اسلامي و تمدني
مراحل نهايي آماده سازي فرهنگ رجال و رويدادهاي پهلوي
أماده سازي 18 جلد كتاب در راستاي پروژه سوالات گفتمان هاي ديني
ارائه 70 مقاله پاسخ به شبهات الحادي
آماده سازي كتاب فرهنگ تاريخ ادوار مسيحيت
 
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com  |  صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  واژه‌شناسی |  دوره های آموزشی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas