در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  مقتل چهارده معصوم عليهم السلام (جلد اول)
تاریخ چاپ  :  1384
ناشر : شركت چاپ و نشر بين الملل
موضوع کتاب : مقتل معصومين(عليهم السلام)
نوع کتاب : کتابهای عمومی
متن عربي كتاب با عنوان «موسوعة شهادة المعصومين (عليهم السلام) » به وسيلۀ گروه حديث پژوهشكدۀ باقر العلوم، آقايان محمود لطيفي، سيد عليرضا جعفري، محمود شريفي و مرحوم محمود احمديان، تاليف يافته و ترجمه آن توسط آقايان مسلم صاحبي، جعفر قدياني و محمد صحّتي در سه جلد انجام شده و جلد اول كتاب براي اولين نوبت در پائيز 1384 به وسيلۀ شركت چاپ و نشر بين الملل در 3000 نسخه منتشر شد. جلد نخست اين كتاب داراي مقدمه و چهار بخش است كه در آن به مقتل چهار معصوم؛ حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، حضرت فاطمه زهرا، حضرت علي و امام حسن مجتبي (عليهم السلام) اشاره شده است.
بخش اول: در شهادت رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم)
كه داراي 9 فصل است.
فصل اول: گوشه هايي از شخصيت حضرت رسول
اين فصل از كتاب؛ به موضوعاتي چون:
-نامهاي حضرت؛
-لقبهاي آت حضرت؛
-كنيه هاي حضرت؛
-نام و نشان مادر پيامبر؛
-نقش انگشتري حضرت؛
-فرزندان حضرت؛
-محلّ تولد پيامبر اكرم؛
-تاريخ شهادت رسول خدا؛
-مدت عمر و رسالت حضرت؛ پرداخته است.
فصل دوم: غم و دردهاي حضرت رسول
كه در آن به موضوعاتي چون:
-متّهم ساختن حضرت به سحر و جنون؛
-اذيّتها و دشنامهاي قريش نسبت به رسول خدا؛
-تحمّل سختي ها و...اشاره شده است.
فصل سوم: پيشگوئي شهادت حضرت رسول
كه داراي موضوعات ذيل است:
-عرضه شدن قرآن دومرتبه در يك سال؛
-نازل شدن سورۀ نصر؛
-خبر دادن پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نزد اصحاب از شهادت خود
فصل چهارم: سفارشها و وصيتهاي حضرت رسول
-گردآوري قرآن؛
-تصريح بر امامت ائمه؛
-آخرين وصيّت پيامبر و...از جمله موضوعات مطرح شده اين فصل مي باشند.
فصل پنجم: لحظات احتضار حضرت
كه در آن به موضوعات ذيل اشاره شده است:
-ارثيّه رسول خدا و اداي دين آن حضرت؛
-آموزش هزار باب از دانش به علي (عليه السلام)؛
-مصيبت روز پنج شنبه؛
-شادي و اندوه فاطمه؛
-آخرين فرود جبرئيل به پيامبر و...
فصل ششم: به چگونگي شهادت حضرت پيامبر پرداخته است.
فصل هفتم: به چهار موضوع در مورد تجهيز حضرت رسول اشاره دارد.
فصل هشتم: با عنوان حوادث پس از شهادت حضرت رسول كه در آن به موضوعات ذيل اشاره رفته است:
-تسليت اهل بيت؛
-تسليت مردم به يكديگر؛
-اثر شهادت حضرت بر موجودات.
فصل نهم: سوگنامه هاي حضرت پيامبر عنوان آخرين فصل بخش نخست كتاب است كه در آن به سوگواره علي، فاطمه، صفيّه (عمه رسول خدا) و امّ سلمه پرداخته شده است.
بخش دوم: درشهادت سرور زنان جهان (سلام الله عليها)
فصل اول: گوشه اي از شخصيت حضرت فاطمه
در اين فصل به:
-نامها؛
-كنيه؛
-اوصاف حضرت فاطمه؛
-مادر گرامي حضرت؛
-ازدواج و فرزندان؛
-و لادت حضرت فاطمه؛
-مدت زندگي حضرت؛
-تاريخ شهادت حضرت فاطمه اشاره شده است.
فصل دوم: رنجها و اندوههاي حضرت فاطمه
در اين فصل نيز پس از اشارۀ مختصر به علاقۀ پيامبر نسبت به فاطمه (س)؛ طيّ سه باب به طور مفصل، رنجها و مصيبتهاي رحلت پيامبر اكرم (ص)، رنجها و مصيبتهاي سقيفه و رنجها و مصيبتهاي فدك آمده است.
فصل سوم: پيشگوئي شهادت حضرت فاطمه
كه در آن به خبردادن خدا، پيامبر و خود حضرت زهرا از شهادت خويش اختصاص يافته است.
فصل چهارم: وصيتهاي حضرت فاطمه
كه ضمن آن به چهارده روايت در باب وصاياي حضرت زهرا اشاره شده است.
فصل پنجم: لحظات احتضار حضرت فاطمه
كه در آن به بيان سيزده روايت در باب ساعات احتضار حضرت صديقه طاهره (سلام الله عليها) پرداخت شده است.
فصل ششم: چگونگي شهادت حضرت
در اين فصل، هفت روايت در باب چگونگي شهادت دخت نبي (صلي الله عليه و آله و سلم) آمده است.
فصل هفتم: تجهيز حضرت فاطمه
مطالب اين فصل كتاب در پنج باب مجزا به ترتيب زير آمده است:
-غسل حضرت؛
-نماز بر پيكر فاطمه؛
-تشييع جنازه فاطمه؛
-دفن حضرت زهرا؛
-آرامگاه حضرت فاطمه.
فصل هشتم: حوادث پس از شهادت حضرت فاطمه (سلام الله عليها)
ضمن چهار روايت، رخدادهاي بعد از شهادت مظلومانه آن حضرت در اين فصل آمده است.
فصل نهم: سوگنامه هاي علي، ياران و اصحاب، حميري و برقي در سوگ حضرت زهرا و نيز زيارت حضرت فاطمه، مطالب آخرين فصل بخش دوم كتاب حاضر را تشكيل مي دهند.
بخش سوم: در شهادت اميرمؤمنان علي (عليه السلام)
فصل اول: گوشه هائي از شخصيت حضرت علي
در اين بخش به معرفي و نسب حضرت، اوصاف و ويژگي هاي فردي، نقش انگشتري و... اشاره شده است.
فصل دوم: رنجها و اندوههاي حضرت علي
كه در آن ضمن 54 روايت به موضوع آزمون جانشينان پيامبران الهي پرداخته شده است.
فصل سوم: پيشگوئي شهادت حضرت
در اين فصل نيز به دو موضوع خبر دادن پيامبر اكرم در ضمن 8 روايت و خبر دادن خود حضرت علي؛ ضمن 14 حديث از شهادت امير المومنين سخن به ميان آمده است.
فصل چهارم: وصيت هاي حضرت علي
در اين فصل، 20 روايت در بيان وصاياي آن بزرگوار آمده است.
فصل پنجم: لحظات احتضار حضرت علي
كه ضمن آن 15 حديث در وصف حالات جان دادن حضرت بيان شده است.
فصل ششم: چگونگي شهادت حضرت علي
7 روايت نيز زينت بخش اين بخش از كتاب است.
فصل هفتم: تجهيز حضرت علي
26 حديث شريف نيز به اين باب اختصاص يافته است.
فصل هشتم: حوادث پس از شهادت حضرت علي
16 روايت نيز در اين باب آمده است.
فصل نهم: مرثيه هاي اميرالمومنين (عليه السلام)
اين بخش نيز به مرثيه هاي امام حسن مجتبي، بانوي جنّي، يكي از فرزندان عبدالمطلب، ابوالاسود دئلي، صعصعة ين صوحان، ابن شهر آشوب، امّ هيثم، امّ عريان، سوده و ابوزبيده طائي در سوگ امام علي اختصاص يافته است.
بخش چهارم: در شهادت امام حسن مجتبي (عليه السلام)
فصل اول: گوشه هائي از شخصيّت امام حسن
كه در آن با بيان 19 روايت به موضوعات ذيل اشاره شده است:
-تاريخ و محلّ تولد؛
- تاريخ شهادت؛
- مدت زندگي و امامت و طاغوتهاي هم عصر امام حسن .
فصل دوم: رنجها و اندوههاي امام حسن
با ارائه 3 روايت به جنگ و صلح معاويه با امام حسن (عليه السلام) و سوء قصد به جان امام حسن (ع) كه به شهادت حضرت منتهي شد، اختصاص دارد.
فصل سوم: پيشگوئي شهادت امام حسن
كه در آن به پيشگوئي خدا و فرشتگان با استفاده از كلام علامه مجلسي و خوارزمي بسنده شده و نيز به پيشگوئي پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) با عنايت به دو روايت نقل شده از ابن عباس و يك روايت از عبدالله بن جعفر و همچنين به پيشگوئي خود حضرت امام حسن مجتبي (ع) از شهادت خويش با بهره برداري از دو روايت امام صادق (ع) به نقل از قطب الدين راوندي و شيخ صدوق اشاره شده است.
فصل چهارم: وصيتهاي امام حسن
در اين باب به فرمايشات حضرت به نقل از نه تن از علماي اسلام اشاره شده و در آخر بين اخبار و اقوال جمع بندي شده است.
فصل پنجم: لحظات احتضار امام حسن
كه ضمن آن به بيان هفت تن از دانشمندان اسلامي در وصف آخرين لحظات زندگاني آن امام همام اشاره رفته است.
فصل ششم: چگونگي شهادت امام حسن
كه در آن به بيان يازده روايت از طرق مختلف اكتفا شده است.
فصل هفتم: تجهيز امام حسن
كه در آن ضمن 15 حديث به توصيف مراسمات غسل، نماز و تدفين حضرت كه توأم با بداخلاقيهاي عايشه و واكنش عاقلانه امام حسين (ع) بود، پرداخته شده و در 4 روايت نيز بيان محل دفن آن بزرگوار آمده است.
فصل هشتم: حوادث پس از شهادت امام حسن
كه متضمن 5 روايت مختلف از ابن عساكر، ابن كثير، ابوالحسن مسعودي و طبراني مي باشد.
فصل نهم: سوگنامه هاي امام حسن
و بالاخره در آخرين بخش كتاب به سوگنامه هاي حضرت از بيان امام حسين (ع)، سليمان بن قبّه، محمد حنفيّه و فتال نيشابوري به نقل از دعبل خزاعي اشاره شده است.
اميد است، خطبا و مدّاحان ( ذاكران اهل بيت) و عموم دوستداران اهل بيت با دقت و مطالعه در اين كتاب به بياني مستند از مقتل معصومين (عليهم السلام) دست يافته و در ترويج مكتب حقّۀ تشيِع با نقل مطالب صحيح و دور از خرافه موفق و مؤيّد باشند.

 
 
 
1395/07/05
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas